De groenstroken en parken worden momenteel flink gedund. Naar schatting wordt ongeveer 1/3 van de bomen gekapt.

Een van de beweegredenen is dat er geen of weinig ondergroen aanwezig is, of in de toekomst verdwijnt in de parken en groenstroken. De boomkronen raken gesloten.Wij hebben dit gegeven nagelopen met de oud bomenman/groenopzichter en we hebben gezien dat nagenoeg overal ondergroen aanwezig is. Onze bospercelen zijn klein en smal, waardoor er voldoende lichtval is vanuit de zijkanten. Ook de opbouw van de meeste percelen werkt daaraan mee.

De percelen zijn aan de randen voorzien van duurzame bomen, in de percelen zelf staan minder duurzame bomen. Deze minder duurzame bomen zijn intussen aan het einde van hun levensduur en vallen op den duur om. Er komt weer licht in het midden van het bosperceel voor ondergroen. Het is niet nodig de parken en groenstroken daarvoor te dunnen.

De gemeente beroept zich erop dat dit soort van dunning ook wordt toegepast in andere gemeenten. Dit is niet juist. Andere gemeenten laten hun bospercelen liever ongemoeid. Een bosperceel is nagenoeg onderhoudsvrij. Bos is in staat zichzelf te handhaven. Slechts een veiligheidscontrole van de bomen aan de randen is van tijd tot tijd noodzakelijk. Een van de redenen waarom er gekozen is voor de aanplant van duurzame bomen aan de randen.

Brandnetelparken in SpijkenisseMeer licht op de grond veroorzaakt echter in deze stikstofrijke omgeving een wildgroei van brandnetels en bramen. Nergens in de plannen van de gemeente staat vermeld hoe dit tegengegaan wordt, en ook is er geen financiële onderbouwing te vinden voor de bestrijding van deze ongewenste groei.

Zeker ontstaan er nu brandnetel- en bramenparken. Hetgeen al te zien is in Het Bernissegebied, Hartelpark en het Mallebos.

Second opinion

Wij hebben, als second opinion, met de oud bomenman/groenopzichter delen met gemerkte bomen geïnspecteerd. En hebben wij les gehad in kwaliteit, die vroeger heel normaal was.

Park Waterland

Volgens deze expert is het pertinent onjuist dat het ondergroen / de biodiversiteit verdwijnt. Hij raadde zelfs aan om het ondergroen af en toe te snoeien! We zien dat de kwaliteitsbomen zijn aangemerkt om te verwijderen en de bomen van slechte kwaliteit niet. Naar zijn mening is de markering zeer ondeskundig uitgevoerd. In park Waterland gaat de kwaliteit van bomen verdwijnen. De bomenman waarschuwde ook voor ongewenste ondergroei.

Park Braband

Ook hebben wij door park Braband gelopen. Volgens de bomenman is de kwaliteit verdwenen, veel slechte bomen staan er nog. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn niet uitgevoerd.

Als bijeffect is genoteerd: Parkstructuren en zichtlijnen gaan verdwijnen.

Biodiversiteit

Wij citeren een deel van een mail van een biologe die dit heeft opgestuurd:
De variëteit aan vogels en zoogdieren is groot door de dichte vegetatie en de vele schuilplekken. Naast incidentele waarnemingen van zoogdieren zoals ree, bunzing en wezel zijn er vele vogels in het park. Groene en Grote Bonte specht hebben hun nesten in de bomen net zoals de vele tuin- en parkvogels. De koekoek horen we regelmatig.

 

Ree park Waterland SpijkenisseAf en toe kom je wat zeldzamere gasten tegen zoals een Bonte Vliegenvanger. Qua roofvogels horen en zien we de buizerd iedere dag maar ook torenvalkjes worden regelmatig gesignaleerd en af en toe een sperwer of bruine kiek. En niet te vergeten onze nocturne dieren zoals egels en vleermuizen achter ons huis. We horen zelfs sporadisch een uil.

 

 

 

Deze biologe meldt dat de in ca. 40 jaar opgebouwde biodiversiteit straks ernstig verstoord wordt door het met zwaar materiaal verwijderen van bomen en ondergroen. Het gaat weer 40 jaar duren totdat deze variëteit weer terugkeert. Sommige soorten zullen definitief verdwijnen als er geen werk uitgevoerd wordt met betrekking tot ongewenst ondergroei, i.v.m. de hoge stikstofwaarden.

Geluidsoverlast

Metro geluidshinder SpijkenisseDe vele e-mails die de Bomenridders bereiken aangaande de kap van de bomen, bevatten vragen en klachten. We lichten er nog een uit. Groenstroken langs drukke wegen (en Metro) worden ook flink gedund. Deze groenstroken houden nog altijd enige dB tegen. De overlast van verkeer en Metro voor aanwonenden wordt vergroot.

 

 

Samenvattend

De beweringen van de gemeente: “Als we niets doen, is alles binnen een aantal jaren dood” wordt door diverse experts ernstig betwijfeld. Er is eerder sprake van een beschadiging van de biodiversiteit.

 

“Kap is noodzakelijk om biodiversiteit te waarborgen” is een ouderwetse en achterhaalde visie.