Inboet in Nissewaard

Inboeten is het vervangen van plantmateriaal dat na aanplant niet is aangeslagen of beschadigd is geraakt en is alleen nodig indien het gewenste eindbeeld niet kan worden gehaald. (bron: Ecopedia)

Inboet in Nissewaard houdt het volgende in: “Ja, de gemeente plant een nieuwe boom terug voor de boom die is verwijderd. Dit gebeurt meestal niet direct na het verwijderen. Ook wordt er gekeken of de locatie waar de boom stond nog wel geschikt is om een nieuwe boom te plaatsen. Als dit niet het geval is, dan wordt er ergens anders in de gemeente een nieuwe boom teruggeplaatst.” (bron: Nissewaard)

Momenteel worden er ongeveer 200 bomen geplant door heel Nissewaard. Ons bereiken meldingen dat er geen bomen zijn teruggeplaatst, of minder. Ook u kunt een melding doorgeven met de vraag waar de inboet voor de boom in uw straat heeft plaatsgevonden. Gebruikt u hiervoor het gemeentelijke meldingssysteem. Met het meldingsnummer kunt u de beantwoording volgen. Bent u niet tevreden over de beantwoording, stuurt u dan een e-mail naar griffie@nissewaard.nl t.a.v. de gemeenteraad. Eventueel met de Bomenridders in de c.c. In kader van de AVG moeten wij deze werkwijze hanteren. Wij mogen namelijk geen privégegevens als naam en adres doorgeven.

Grootte inboet Nissewaard

Het formaat inboet is klein. Dit betekent dat die bomen minstens 10 tot 15 jaar nodig hebben om de volwassen status te bereiken. De eerste 10 jaar groeien ze nauwelijks. In een rap tempo verdwijnen er bomen in Nissewaard,  inboet is niet gelijkwaardig aan verdwenen aantallen en de keuze voor grootte van de bomen maakt dat Nissewaard qua luchtvervuiling steeds meer een ongezonde omgeving wordt om te wonen. 

inboet Nissewaard
Afbeelding Bomenkap in Spijkenisse

Brandnetel- en bramenparken als gevolg van grootschalige kap

De groenstroken en parken worden momenteel flink gedund. Naar schatting wordt ongeveer 1/3 van de bomen gekapt. Volgens de gemeente zou er geen of weinig ondergroen aanwezig zijn, of in de toekomst verdwijnen, in de parken en groenstroken. 

Wij hebben dit gegeven nagelopen met de oud bomenman/groenopzichter en we hebben gezien dat nagenoeg overal ondergroen aanwezig is. Onze bospercelen zijn klein en smal, waardoor er voldoende lichtval is vanuit de zijkanten.

Meer licht op de grond, als gevolg van 1/3 bomenkap, veroorzaakt  in deze stikstofrijke omgeving een wildgroei aan brandnetels en bramen. Zeker ontstaan er nu brandnetel- en bramenparken. Hetgeen al te zien is in het Bernissegebied, Hartelpark en het Mallebos.

Bomenmonitor van 2006 – 2020

De verschillen in aantallen bomen per buurt zijn groot. Elk kind, ongeacht de buurt, zou evenveel recht hebben op een gezonde leefomgeving in de directe nabijheid.

In de buurt Molenwei is 42% van de bomen gekapt, hetgeen leidt tot 0,30 bomen per inwoner en 1,54 per kind. Het landelijk gemiddelde is 4,8 bomen per inwoner. Inwoners in Maaswijk zijn nog slechter af met 0,22 bomen per inwoner. 

Op basis van luchtfotografie en de ter beschikking gestelde data van Ingenieursbureau Cobra Groeninzicht, de organisatie die jaarlijks alle gemeentelijke én particuliere bomen in Nederland in kaart brengt via de Bomenmonitor, is aantoonbaar vastgesteld dat er vanaf 2006 tot 2020 minstens 16.336 bomen zijn gekapt in Spijkenisse en Nissewaard.

Verrassend was het te constateren, dat de gemeente Spijkenisse – nu Nissewaard – vragen uit de politiek beantwoordde met: “er zijn geen bomen gekapt”. Uit de eigen administratie van de gemeente, die kennelijk niet verder teruggaat dan 2016, kapmeldingen en een memo van de wethouder, blijkt dat er wel bomen zijn gekapt. Heel veel bomen zelfs.

Hulpvragen vanuit inwoners

Ook inwoners zochten noodgedwongen contact met de Bomenridders, nadat ze, zonder aankondiging vooraf, werden geconfronteerd met bomenkap voor hun deur. In het rapport bevinden zich per jaar vanaf 2007 citaten van berichten van inwoners met “a cry for help”.

Meer dan 100 e-mails

Dat de gemeente heeft gekapt blijkt uit de minstens 100 e-mails die de stichting Bomenridders hebben ontvangen van de gemeente zelf. Deze zijn allemaal terug te vinden in het rapport.

Onze gezondheid

Het aantal bomen in een buurt is onlosmakelijk verbonden met gezondheid en welzijn en klimaat en biodiversiteit.

Aantal bomen op buurtniveau

Buurtnaam 2008 2019 Verschil Verschil % Bomen per inwoner Bomen per kind Boom
kroon bedek. 2020 %
Kern 159 185 26 16% 0,17 1,76 10
Molenwei 187 108 -79 -42% 0,30 1,54 15
Oranjebuurt 335 361 26 8% 0,47 3,80 16
Vogelbuurt 311 322 11 4% 0,66 5,37 24
Centrum-Oost 350 371 21 6% 0,26 2,85 10
Centrum-Zuid 671 666 -5 -1% 0,40 2,66 26
Schiekamp-Noord 758 533 -225 -30% 0,41 2,54 23
Schiekamp-Zuid 1141 743 -398 -35% 0,40 2,70 23
Hoogwerf-Noord 935 606 -329 -35% 0,31 1,64 31
Hoogwerf-Zuid 1162 835 -327 -28% 0,43 3,15 18
Vierambachten 438 615 177 40% 0,62 5,13 19
De Hoek-1 401 363 -38 -9% 0,45 2,20 25
De Hoek-2 450 482 32 7% 0,56 3,32 34
De Hoek-3 343 229 -114 -33% 0,25 1,09 27
De Hoek-4 203 185 -18 -9% 1,28 12,33 63
Gildenwijk-Oost 232 281 49 21% 0,40 2,16 31
Gildenwijk-West 299 308 9 3% 0,39 2,12 35
Ziekenhuis 180 270 90 50% 54,00   29
Groenewoud-Hoog 396 411 15 4% 0,28 1,83 33
Groenewoud-Huur 158 100 -58 -37% 0,19 1,05 11
Groenewoud-Koop 1161 755 -406 -35% 0,52 3,68 29
Sterrenkwartier-Hoog 247 429 182 74% 0,34 2,15 22
Sterrenkwartier-Midden 223 155 -68 -30% 0,19 1,03 13
Sterrenkwartier-Oost 587 362 -225 -38% 0,31 1,96 19
Sterrenkwartier-Zuid 278 231 -47 -17% 0,47 3,30 30
Sterrenkwartier-West 803 650 -153 -19% 1,04 6,50 38
Schenkel-Noordwest 187 196 9 5% 0,30 3,27 14
Schenkel-Industrieterrein 26 31 5 19% 3,10   6
Schenkel-Zuidwest 495 539 44 9% 0,33 2,29 9
Schenkel-Zuidoost 253 197 -56 -22% 0,19 1,23 8
Schenkel-Noordoost 168 204 36 21% 0,26 3,40 8
De Dijk 79 419 340 430% 0,31 9,31 8
Bedrijventerrein Haven-Noord 232 216 -16 -7% 8,64 43,20 11
De Haven 175 55 -120 -69% 0,15 0,55 1
Het Land 14 130 116 829% 0,09 0,27 2
Vogelenzang-Zuid 1436 1111 -325 -23% 0,29 2,27 21
Vogelenzang-Noord 603 366 -237 -39% 0,22 1,31 18
Gaarden 1267 1083 -184 -15% 0,46 2,28 35
Dreven 679 413 -266 -39% 0,30 1,59 19
Voorden 741 419 -322 -43% 0,32 1,68 22
Akkers-Centrum 378 310 -68 -18% 0,22 1,41 18
Donken 878 603 -275 -31% 0,28 1,44 23
Kreken 628 545 -83 -13% 0,29 1,58 20
Vriesland 842 563 -279 -33% 0,21 1,20 16
Ottersveen 294 201 -93 -32% 0,44 3,65 30
Kikkerveen 260 161 -99 -38% 0,25 1,34 19
Beverveen 441 288 -153 -35% 0,37 1,99 26
Egel- en Salamanderveen 379 253 -126 -33% 0,44 2,66 35
Krekelveen 314 217 -97 -31% 0,32 1,97 15
Slakkenveen 231 148 -83 -36% 0,24 1,18 13
Middengebied 699 546 -153 -22% 0,46 2,66 42
Karperveen 335 251 -84 -25% 0,28 1,62 28
Snoekenveen 599 407 -192 -32% 0,27 1,27 22
Baarsveen 418 187 -231 -55% 0,17 0,83 21
Park Waterland 574 656 82 14% 14,58 65,60 41
Maaswijk-Noordoost 779 696 -83 -11% 0,22 1,53 8
Maaswijk-Noordwest 356 251 -105 -29% 0,26 2,28 12
Maaswijk-Zuidwest 978 666 -312 -32% 0,24 1,78 9
Maaswijk-Zuidoost 975 1556 581 60% 0,35 2,45 8
Maaswijktuinen 561 750 189 34% 2,68 150,00 17
Park Welgelegen 93 245 152 163%     34
Industrieterrein Halfweg 1152 1195 43 4%     8
Hekelingen-Dorp 1526 1363 -163 -11% 0,86 4,96 8
Uitslag van Putten-Zuid 497 656 159 32% 26,24 131,20 3
Oud-Schuddebeurs 313 222 -91 -29% 6,34 44,40 1

Wij, Stichting Bomenridders Spijkenisse – Nissewaard hebben met hulp van professionals deze informatie gekregen. Heel bijzonder want dit onderzoek kost geld. Veel geld. Zo is er luchtfotografie nodig, een softwareprogramma en een data engineer die de gegevens uit de luchtfotografie kan omzetten in keiharde gegevens.

In hoeverre mag je van inwoners, verenigd in een stichting, verwachten dat zij bewijzen hoe de gemeente met de uitvoering van een bomenbeleid is omgegaan?

Wanneer een gemeenteraad beslist bomen met een stamdiameter, lees diameter, tot 70 cm kapvergunningvrij te maken, dan verklaart ze feitelijk 90% van alle bomen in Spijkenisse vogelvrij. Een toetsing door een rechter is onmogelijk gemaakt.
Wij Bomenridders konden voor al die bewoners die ons schreven ook niet meer zoveel betekenen.

De afgelopen 15 jaar hadden we een zeer boomonvriendelijke gemeenteraad. Wij kunnen alleen maar hopen dat je de juiste keuze voor jezelf en de kinderen hebt gemaakt, wanneer je dat bolletje met rood inkleurde.