Hoe doen we ons werk?

Wij verspreiden informatie, geven voorlichting en helpen bewoners. Daarnaast overleggen en lobbyen we met en bij de politiek, ambtenaren en overheidsdiensten. Blijkt dit allen niet genoeg om bomen of plantsoenen voor de ondergang te behoeden, dan is daar altijd nog de mogelijkheid om gezamenlijk een actie op te zetten.