Wie en wat hebben we daar bij nodig?

Bij De Bomenridders zorgen donateurs voor het geld en vrijwilligers zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Van beiden hebben we nooit genoeg! Als u bomen een warm hart toedraagt, wordt dan Bomenridder en of donateur. Om alert, effectief en doeltreffend te kunnen optreden, is een netwerk van Bomenridders nodig. Doe mee, en meldt u aan!