HOE BESCHERMEN WE DE BOMEN IN SPIJKENISSE?
NIET. Elke boom met een diameter van - 70 cm is kapvergunning vrij.
Natuurlijk helpen wij u graag. Ook als is de boom kapvergunning vrij.
Waarom de Bomenridders?

Sinds 2007 springen De Bomenridders in de bres als bomen onnodig het veld moeten ruimen. Bijna altijd is dat een gevolg van menselijk ingrijpen, en niet omdat de bomen door ouderdom niet langer mee kunnen. Wij willen een meer respectvolle houding ten opzichte van bomen doen groeien bij politici, ambtenaren, architecten, bouwers, bewoners en gebruikers van stad en land.


lees verder
Hoe doen we ons werk?

Wij verspreiden informatie, geven voorlichting en helpen bewoners. Daarnaast overleggen en lobbyen we met en bij de politiek, ambtenaren en overheidsdiensten. Blijkt dit allen niet genoeg om bomen of plantsoenen voor de ondergang te behoeden, dan is daar altijd nog de mogelijkheid om gezamenlijk een actie op te zetten.


lees verder
Wie en wat hebben we daar bij nodig?

Bij De Bomenridders zorgen donateurs voor het geld en vrijwilligers zorgen voor de uitvoering van activiteiten. Van beiden hebben we nooit genoeg! Als u bomen een warm hart toedraagt, wordt dan Bomenridder en of donateur. Om alert, effectief en doeltreffend te kunnen optreden, is een netwerk van Bomenridders nodig. Doe mee, en meldt u aan!


lees verder