Help mee! Stop kap 3 populieren!

Er is al veel te doen geweest over de voorgenomen bomenkap bij het oude gebouw van Maranatha. De Bomenridders mochten samen met de lokale afdeling van Milieu Defensie een uitnodiging van de gemeente tegemoet zien. Dit opdat wij kennis konden nemen van inrichtingsplannen.  De Bomenridders hebben de gemeente gevraagd Elles Velenturf ook uit te nodigen als vertegenwoordiger van Noord. En zo geschiedde.

Vanaf juni 2015 zijn wij al bekend met de plannen. Enerzijds begrijpen wij dat deze locatie een uitstekende keuze is voor fastfoodketens. Anderzijds begrijpen wij niet waarom de bomen daarvoor moeten wijken. Dit is ons haarfijn uitgelegd. Fastfoodketens zijn voor 90% afhankelijk van impulsaankopen. Het is belangrijk dat in de tijd dat voorbijgangers een reclamebord van de fastfoodketens zien, ze nog tijd hebben om gehoor te geven aan hun impuls.

De drie populieren staan in de weg van de reclameborden. Onze suggestie om twee verlichte reclameborden te plaatsen kon niet op bijval rekenen. De omwonenden zouden dat ook niet wensen.

De situatie is als volgt: alle bomen op de drie populieren na zijn kapvergunningsvrij. Als direct betrokkene bij alle bomen in Nissewaard kan de Stichting Bomenridders Nissewaard alleen haar voorstellen naar voren brengen en hopen dat ze wordt gehoord. In de drie overleggen met de gemeente is de Stichting Bomenridders Nissewaard de enige partij geweest, die heeft aangegeven de gang naar de Voorzieningenrechter voor de drie populieren niet te schuwen. Een gang die voor bewoners veel eenvoudiger is te maken dan voor een stichting. Vandaar ook dit artikel.

We roepen iedereen op, die bereid is om het goedkeuren van de omgevingsvergunning aan te vechten bij de Voorzieningenrechter, contact met ons op te nemen. U kunt ons e-mailen via  contact@bomenriddersspijkenisse.nl

 

Vanzelfsprekend hopen wij dat het initiatief van Elles Velenturf en Ria Berkhout een gang naar de Voorzieningenrechter overbodig maakt. 

 


5 Reacties

 1. R.Vondeling

  Stop de kap,

 2. A van Bruggen

  Kappen, met kappen.
  Al die hamburgers zijn al zo milieu vervuilend en dan worden onze bomen ook nog eens geveld.
  Onacceptabel!!!!

 3. annette van Grondelle

  Treurig gewoon dat grote bomen, waar veel vogels graag inzitten, moeten wijken voor een reclamezuil! EEN RECLAMEZUIL! Gekker met het toch niet worden. Een groot terrein, wat al kaal gemaakt is, waar je over tig zuilen kunt neer zetten, maar nee, precies daar waar die drie grote, beeldbepalende bomen staan. Zo ver is de mens, dat natuur mot wijken voor een RECLAMEZUIL. Moge de ondernemingen even snel hun ondergang vinden als die bomen.

 4. Lineke Landman

  Kappen met vomen kappen idd! Wij hier hebben die bomen hard nodig om te leven onder de industrie en het vele autoverkeer. Spijkenisse, kom eens een keer voor je burgers op, zonder aan geld te denken!

 5. bosch

  laat staan die drie .we hebben toch mac donald

Trackbacks/Pingbacks

 1. Help mee! Stop kap 3 populieren! – Nissewaard Actueel - […] GroenLinks Nissewaard roept iedereen op van het recht om bezwaar in te dienen gebruik te maken. Voor meer informatie…

Reageer!