SPIJKENISSE – De haagbeuken in de Spijkenisser Wegastraat blijven staan. Zo kopt het Algemeen Dagblad op 13 juli 2008. “Voor de vier bomen dreigde de zaag, maar bewoners van de wijk Sterrenkwartier en actiegroep De Bomenridders hebben met succes protest aangetekend. Uit onderzoeken van de Nationale Bomenbank en de Kap Advies Groep van Spijkenisse bleek dat de vijfenveertig jaar oude haagbeuken in goede conditie zijn en, na wat snoeiwerk, er nog zeker tien jaar tegenaan kunnen. De eerder verleende kapvergunning wordt ingetrokken.

De bewoonster die aanvankelijk om de kap had gevraagd heeft het vijf jaar na dato nog een keer geprobeerd. En dit keer met succes!  Bomen onder de diametergrens van 70 cm zijn in 2013 kapvergunningvrij gesteld. Zelfs tegen het advies van eigen boomdeskundigen. Daarnaast heeft de gemeente ook geen andere maatregelen genomen om omwonenden in kennis te stellen van eventuele voorgenomen kap.

 

kap 50-jarige haagbeuk aan de wegastraat in spijkenisse

45-jarige haagbeuk aan de Wegastraat in Spijkenisse gezond en wel.

kap 50-jarige haagbeuk aan de wegastraat in spijkenisse

50-jarige haagbeuk  gekapt op verzoek van inwoonster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het regent klachten bij de Bomenridders in Spijkenisse van inwoners die hun straatbeeld onherstelbaar zien veranderen omdat bomen om welke reden dan ook worden gekapt. Veelal is dat vanwege een klacht van een omwonende en soms omdat een boom ziek is zoals bij de kastanjes.

Wilt u voorkomen dat uw straatbeeld onherstelbaar veranderd, schrijf ons dan geen e-mail als de boom gekapt is. Schrijf nu een brief of e-mail naar het College van B&W en de gemeenteraad van Spijkenisse en vraag ze om publicatie van kapplannen van bomen met een diameter kleiner dan 70 cm. Als de gemeente Spijkenisse stippen op bomen kan zetten die gekapt worden, dan kunnen ze vast ook wel een lijstje met te kappen bomen op de gemeentesite publiceren.

Succes!