In september vorig jaar presenteerde de ANWB een rapport waarin alle zogenaamd gevaarlijke provinciale wegen stonden aangegeven. Een spaghetti van rode lijnen. Hoofdoorzaak van onveiligheid: al die bomen langs de weg. Bomen krijgen de schuld, terwijl het toch echt slecht rijgedrag is dat ongelukken veroorzaakt! Uit het niets kwam er een persbericht binnen: zo’n 270 bomen dreigen te verdwijnen langs de Groene Kruisweg tussen Spijkenisse en Brielle (tussen het kruispunt bij Geervliet en de kruising met de N57), vanwege dit dwaze veiligheidsexcuus. De provincie deelde mee dat er twee informatieavonden gehouden zullen worden. 11 februari van 19.00 – 21.00 uur in dorpscentrum De Gaffelaar in Zwartewaal. En 16 februari in Geervliet: 19.00 – 21.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Haveling. In plaats van eerst met betrokken partijen (ook milieugroepen!) alternatieven te onderzoeken, worden we weer eens met een voldongen feit geconfronteerd. Veel te laat. Gemeente Nissewaard is er ook niet blij mee. De Provincie belooft ter compensatie voor iedere gekapte boom elders een nieuwe te planten. Een volwassen boom vervangen door een spriet zou een grote achteruitgang in groenvolume betekenen. Volstrekt onvoldoende dus.

De ANWB adviseert een minimale rijstrookbreedte van 3,25 meter. Dat betekent op veel wegen verbreding, wat bomenkap dan vaak onvermijdelijk maakt. In Zuid Holland is slechts 11% breed genoeg volgens deze richtlijn. Citaat uit het rapport:

“Naast het risico om van de weg te raken, is vooral de aanwezigheid van en de afstand tot risicoverhogende objecten van belang. Daarbij worden vier zones onderscheiden: objecten binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van de rijbaan, op 1 tot 5 meter, op 5 tot 10 meter en verder dan 10 meter. Bij een afstand tot 5 meter zijn de gevolgen van een mogelijk ongeval significant groter. Objecten kunnen worden afgeschermd door bijvoorbeeld een geleiderail. De geleiderail is op zich ook een obstakel, maar heeft een veel lagere risicofactor dan een boom met een doorsnede van > 10 cm.  EuroRAP heeft op meer dan 77% van het Zuid-Hollandse provinciale wegennet potentieel gevaarlijke objecten binnen 5 meter van de weg aangetroffen. Deze objecten zijn niet afgeschermd (bijvoorbeeld door een geleiderail). De meest voorkomende objecten zijn bomen. Lichtmasten hebben geen invloed op de sterrenwaardering omdat in Nederland overwegend botsvriendelijke masten worden gebruikt.” Het gehele ANWB-rapport is HIER te lezen.

Waarom worden er dan geen rails langs de Groene Kruisweg geplaatst!? Deze weg behoort tot de laatste wegen met een vriendelijk, meanderend profiel. Overal elders heeft Waterstaat alle wegen kaarsrecht gemaakt. Bochten eruit, want dat is gevaarlijk! Terwijl die bochten juist een fraai uitzicht bieden en tot oplettendheid verplichten. Door al die rechte wegen is men juist harder gaan rijden. Daartegen werden dan weer obstakels bedacht. Achteraf was het goedkoper geweest om de zaken zo te laten, met bochten en al.

De baten van bomen langs wegen worden totaal genegeerd. Ze vangen fijnstof op, breken de wind, zijn een buffer tegen lawaai, zorgen voor ononderbroken vleermuisroutes en een aantrekkelijk landschap. Ook belangrijk is dat ze voor een visueel afwisselende route zorgen die de chauffeur alert houdt. Een eentonig kaal landschap doet de aandacht verslappen en dat vergroot de kans op ongelukken. Dit is allang bekend.

2xbomenlangsweg

Ridders Ruud en Pim gingen de bomen op het traject bekijken die op de kaplijst staan. “Het handelt om dat deel van de Groene Kruisweg wat nog zoveel mogelijk het originele profiel en karakter heeft. Weliswaar zijn de bomen op meerdere plekken van een jongere leeftijd dan de weg zelf en is er dus al eerder ‘vervangen’. Toch zien we een traditioneel profiel wat uitstekend samengaat met het omringende landschap van Voorne-Putten. Het is dan ook het enige stuk waar de omgeving niet in eerste instantie wordt gedomineerd door de overal aanwezige industrie of bebouwing (bedrijfsterreinen, ed.) Landschappelijk waardevol en een rustpunt in een hectische omgeving.

De kwaliteit van het groen verdient alle aandacht om tot in lengte der jaren een groene buffer te vormen tegen het geweld van verkeer en industrie. Ik zocht naar bomen waar zich auto’s op hebben gestort, diepe groeven in het maaiveld of beschadigde boom(bast). Niets van dat alles aangetroffen. Op veel plaatsen in ons land is het plaatsen van speciale belijning of obstakels (die de weg voor de automobilist schijnen te versmallen) een middel om ‘de snelheid er uit te halen’ Massieve bomen op enkele meters langs de weg kunnen die functie ook prima vervullen (met reflectoren erop!). Of moeten we vrezen dat het gewenste profiel, ook hier, alvast rekening houdt met een toekomstige vierbaans Groene Kruisweg? Het is de omgekeerde wereld als je niet het gedrag van automobilisten wilt veranderen maar ze met al hun fouten alle ruimte geeft door bomen op te offeren aan mobiliteit en daarmee de onder druk staande leefomgeving nog verder belast. Ons advies: meer bomen in plaats van minder.”

N218Geervliet-Brielle