Dat de gemeente Nissewaard niet eerlijk is in haar communicatie met bewoners, blijkt uit de e-mails die ons regelmatig bereiken. Dit keer schrijven verontruste bewoners uit de Lindenstraat en Hazelaarstraat.

 

 

 

 

lindenstraat en hazelaarstraat bomenridders

Kap bomen in Lindenstraat en Hazelaarstraat Spijkenisse (Nissewaard)

 

In Spijkenisse worden de Lindenstraat en Hazelaarstraat heringedeeld. Groenstroken wijken voor extra parkeerplaatsen, enkele esdoorns worden gekapt.

In januari hebben bewoners een schrijven gehad van de gemeente met een aankondiging van plannen en een uitnodiging voor een inloopavond in de Brede School. De daar aanwezige ambtenaren presenteerde enkele plantekeningen waarop de te kappen bomen en te verwijderen groenstroken stonden.

platanen lindenstraat bomenridders

platanen Lindenstraat

Aan de Zuidkant van de Hazelaarstraat staan telkens bij de ingang van het korte straatje/parkeerplaats een tweetal platanen. Ik schat dat er nog 5 of 6 staan. Deze zijn uit het begin van de aanleg van de wijk jaren 70. Ons is toen verzekerd dat deze mooie bomen blijven staan en dat zelfs de tegelbestrating rondom de voet van de bomen weer opgeruimd gaat worden in ruil voor een klein afgezet perkje om de wortels beter te beschermen. Dit conform de situatie enkele straten verder.

bomen hazelaarstraat bomenridders

bomen Hazelaarstraat

Er zouden enkel wat oude esdoorns en lindebomen die niet echt fraai uit de (verplichte?)jaarlijkse zomersnoeirondes zijn gekomen (lees kale stammen) gekapt gaan worden waardoor er een winst van enkele parkeerplaatsen geboekt gaat worden.

In maart/april kregen we een nieuw schrijven dat ze nu echt gingen starten om te beginnen in de Lindenstraat. Niets over onze platanen. De geplande te kappen bomen worden naar verwachting dus pas in juni of juli gekapt. Dat dit m.i. wel in strijd met Gedragscode en Flora & Faunawet is wordt kennelijk vergeten.

Vernieling platanenvernieling plataan hazelaarstraat bomenridders Ik heb gisteren via de website van Nissewaard een melding gedaan van mogelijke vernieling en beschadiging van “onze” 2 platanen door de bestratingsaannemer, die met een container en mobiele kraan de bast beschadigd heeft.

Vandaag heb ik nogmaals gebeld en kreeg ik te horen dat de bomen toch gekapt zouden gaan worden. (med. opzichter “wegen”) Daarna contact gezocht met de opzichter Groenvoorziening Rayon “Groenewoud, de heer Berrevoets, gaf aan dat ze gekapt gaan worden, want ze zijn oud. (Platanen zijn echter geen populieren!)en ze halen de kabels en leidingen naar boven. Verder waren ze het riool in gegroeid. Het riool is echter enkele jaren geleden compleet gerenoveerd en gerelined met een polyester binnenwand. Dus dat lijkt me sterk of mosterd na de maaltijd. Er zouden kapvergunningen aangevraagd zijn. Ik heb gezocht maar niets van “aanvraag omgevingsvergunning Kappen” met betrekking tot Spijkenisse of Nissewaard in onze straat kunnen vinden.

Nissewaard kapt vaker bomen zoals laatst in wijk Waterland, ook al platanen. SBS6 heeft toen nog gefilmd. Ook hier waren geen vergunningen nodig.

Betondorp Hoe kan ik nu bezwaar maken? En kan de politiek er nog iets aan doen? Wouter Struijk is wel actief, maar kan hij wat uitrichten? De naam Wijk Groenewoud wordt nu wel heel erg Betondorp.

Kunnen de Bomenridders hier nog iets in betekenen of schatten jullie de kansen somber in?

Alvast bedankt voor advies en reactie.

p.s. in één Plataan broed een eksternest dus hebben we nog enkele weken tijd in

Bewoners komen in actie en zijn een petitie gestart.

Op een van de twee bomen bij de Lindenstraat ontdekte ik een aangeniette oproep om sympathie te betuigen in een petitie die gestart is vanwege de herinrichting van de Hazelaarstraat waarbij alle nog jonge platanen het veld moeten ruimen.

Hier kun je de petitie tekenen –> https://petities.nl/petitie/stop-de-zinloze-kap-van-onze-platanen

 

Update 15-06-2016 De berg zand en de container bij de desbetreffende boom zijn verwijderd.

De Bomenridders zijn onmiddellijk aan het werk gegaan en hebben een zienswijze gestuurd naar het gemeentebestuur van Nissewaard. Helaas is de gemeente Nissewaard bijzonder laks in het beantwoorden van communicatie met haar inwoners en organisaties. We wachten nog steeds op antwoord inzake onze e-mail over de Maraboehoek.

Het beste is om een vuist te maken als inwoners en de politiek te confronteren met het beleid. In dit geval is ONS de partij die bepaalt. Het was het onzalige plan van wethouder Mijnans om alle bomen met een diameter tot 70 cm (praktisch alle bomen in Spijkenisse) kapvergunningsvrij te verklaren.