Op grote schaal wordt de kapvergunningsprocedure in veel gemeenten aangepast. Veelal op basis van een Groene kaart model. In het Groene kaart model worden de bomen benoemd die worden beschermd voor het vrijgeven van de kapvergunningsprocedure. Gemeente Spijkenisse voorziet niet in een Groene kaart model. Zo ook heeft gemeente Spijkenisse geen Boomverordening. Gemeente Spijkenisse heeft een Bomenbeleidsplan die dermate verouderd is dat bomen met deze nieuwe kapvergunningsprocedure vogelvrij worden verklaard. Iets wat juridisch niet is toegestaan.

Deregulering is een gehoord motief om de bomen in Spijkenisse vogelvrij te verklaren.
Met het Raadsvoorstel zoals het er nu ligt vrijwaart de gemeente zichzelf van een vergunningstraject. Ook wanneer de gemeente in het algemeen het beste voor heeft met het groen, kan het in concrete situaties toch anders uitpakken. “De slager keurt zijn eigen vlees’’ is een bekend gezegde. Zonder het afwegingstraject voor het verlenen van een Omgevingsvergunning vervalt een belangrijk element van checks and balances. Wie garandeert dat een wijkbeheerder, geconfronteerd met bijv. een herhaalde klacht over wortelopdruk, niet te gemakkelijk voor ‘meteen bij de bron aanpakken’ gaat kiezen? En hoe zal het gaan bij bouwplannen, wegreconstructies of rioleringswerkzaamheden? Vaak is de ‘makkelijke’ en ‘goedkope’ oplossing: bomen kappen, zodat vlot doorgewerkt kan worden, en daarna goed bij de straat passende bomen herplanten.

Wanneer de vergunningplicht niet geldt voor de gemeentelijke bomen zou er op zijn minst een duidelijk protocol moeten worden opgesteld, geaccordeerd door de gemeenteraad over hoe de gemeente zijn eigen kapaanvragen gaat toetsen, hoe belanghebbenden daarbij worden betrokken en hoe wordt omgegaan met reacties op plannen voor kap.

Bomen hebben waarde, want bomen zijn duur.

Bomen hebben ook waarde omdat ze koolstof binden

en goed zijn voor ons welzijn en leefklimaat.

Doordat onze openbare ruimte voortdurend verandert, worden bomen bedreigd.

Daarom moeten bomen worden beschermd.

Met een goed beleid.