Van de gemeente kregen we een brief waarin stond dat er 71 klachten binnen waren gekomen van bewoners van de Ouverturelaan over de bomen. De bomen moesten weg.

De Bomenridders Spijkenisse hebben eerder met dit bijltje gehakt en dachten: Dat willen wij eens zelf bekijken.

Op de Ouverturelaan staan 93 woningen, dus zouden er maar 22 mensen zijn die de bomen wilden behouden.

We gingen op pad, Marja Wijnbeek, Irene Hoogenraad, Ger van Genderen en ik, tot op de tanden bewapend met formulieren en pennen.

We deelde ons op, Irene en Marja aan de ene kant van de laan en Ger en ik aan de andere kant.

We belden aan, stelden ons voor en vroegen de mensen of ze op de hoogte waren dat de bomen zouden verdwijnen.

BOMEN VERDWIJNEN? We weten van niets, nee, die mogen niet verdwijnen.

Zo hoorden wij veel, en ze tekenden graag voor het behoud van bomen.

Sommige mensen wisten meer. Ja, er was iemand die de bomen kwijt wilde en langs de deuren was gegaan met de vraag of de mensen daarvoor wilden tekenen. Nee, dat wilden ze niet!

Waarom wil die man de bomen kwijt? Hij woont helemaal niet in de Ouverturelaan, hij schijnt op de Parklaan te wonen. Hij wil zonne-panelen en daarom moeten de bomen weg! Op de hele laan. Nou, dat zijn panelen! Later bedacht ik, zou hij panelen verkopen en de straten vast vrij maken?

Maar… hoe komt hij dan aan zoveel “handtekeningen”?
Komen die van andere straten?

Ik kijk nog even naar ONZE cijfers.
49 mensen willen de bomen absoluut niet kwijt, een enkeling wil wel dat de bomen zo gesnoeid zullen worden dat de takken niet meer over de dakgoot hangen. Dat is een redelijke wens.

10 mensen willen de bomen kwijt, die hebben last van kauwtjes die op de auto’s poepen, anderen willen er meer parkeerplaatsen voor, maar langs de hele weg zijn al parkeerplaatsen, dus hoe zij zich dat voorstellen is niet duidelijk, En anderen beklagen zich dat er in de herfst bladeren vallen. Vroeger stonden er bakken waar bewoners het blad in konden gooien, dit jaar niet.

34 mensen waren niet thuis, het was koopavond, maar zelfs als al die mensen van de bomen af zouden willen dan nog komen wij niet aan 71 klachten! En zijn er nog steeds meer mensen die de bomen willen houden.

Maar… evenals met stemmen is het redelijker om de stemmen te verdelen. 1 op de 5 willen geen bomen meer of hele kleine bomen soms. We zijn gul 34 woningen over en als we dan 1 op 5 doen, zijn er nog 29 bomenbehouders tegenover 5 bomenhaters.

De cijfertjes van de Gemeente kloppen niet, of zijn niet goed aangeleverd.

Onderweg maak je wel wat mee. Zoals Irene en Marja hoorden hoe een man wilde tekenen om de bomen te behouden terwijl zijn vrouw ze kwijt wilde. Of het huwelijk het gaat overleven?

Of een vader die de bomen kwijt wilde terwijl zijn dochter ze absoluut wilde houden en tekenden.

Ik belde aan en een vriendelijke meneer in onderbroek deed open en bood me een kop koffie aan en of ik wilde binnen komen terwijl hij snel een overhemd aan trok. Hij kwam net uit de douche. Hij vertelde dat hij boos was dat de bomen zouden verdwijnen. Hij was een van de eerste bewoners, de zonne-panelenman scheen daar nog maar kort te wonen en wist toch dat die bomen er waren! Ga dan ergens wonen.

Eén bewoner ging bij een buurvrouw die de deur niet zelf open kon doen ook een handtekening halen en wil als bewoner mee naar het stadhuis als wij dat op prijs stellen. “Ja, dat willen wij wel”, en hij gaf zijn telefoonnummer.

Ger had ook goede gesprekken en zijn kennis over samenhang van de natuur kwam hem goed van pas.

annette van grondelle bomenridder nissewaard

Annette van Grondelle, bestuurslid Bomenridders Nissewaard

Wat mensen niet beseffen is dat je niet een boom neerhaalt, maar een heel biotoop vernietigd, en in dit geval de woningen en foerageergebied van de vleermuis weghaalt. 300 muggen die een vleermuis op één avond eet maakt toch wel een verschil. Haal de boom weg, jaag de vleermuis weg en ga zelf maar fladderen! Nee, die muggen blijven wèl, ook zonder bomen.

En…. We troffen een jurist die zich in de kapaanvraag gaat verdiepen, want volgens haar is een laan met bomen beeldbepalend en mag er niet zo gekapt worden. We houden contact!

Een laan zonder bomen is geen laan en eventuele kleine bomen gaat de vleermuis, de beschermde vleermuis, niet terug halen, geen fijnstof uit de lucht halen, niet klimaatregulerend werken. We hopen dat de bomen mogen blijven! En, zoals een bewoner zei, zet er kleine bloeiers tussen.

Annette van Grondelle