In verband met de realisatie van een urnentuin op begraafplaats De Ommering is de gemeente Nissewaard voornemens tot kap over te gaan van 10 bomen. Zie hiervoor de bijgevoegde tekening.

Het betreft 5x een Prunus Avium en 5x een Carpinus Betulus. De 5 prunussen worden door een nader te bepalen soort vervangen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u tot 15 maart contact opnemen met dhr. Berrevoets, telefoon 0181-696130.

 

Kapmelding de Ommering