De gemeente Nissewaard is voornemens tot kap over te gaan van 1 boom, langs de singel, zoals
aangegeven op de tekening.

Mocht u vragen hebben dan kunt u tot 19 januari 2016 contact opnemen met dhr. Berrevoets, telefoon 0181-696130.

kapmelding-stationsstraat-nissewaard-bomenridders