Gemeente Spijkenisse is pas op 1 januari 2015 samengegaan met gemeente Bernisse. Helaas vonden ambtenaren het in Spijkenisse niet nodig om de Bomenridders Spijkenisse te betrekken in het overleg omtrent de voorgenomen kap van 270 bomen aan de Groene Kruisweg tussen Geervliet en Brielle. Daardoor zijn wij, nu Bomenridders Nissewaard, dat traject misgelopen.

Met het samengaan van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse in gemeente Nissewaard, heeft Stichting Bomenridders Spijkenisse haar statuten aangepast en is zij nu ook belanghebbende omtrent alle bomen in de gemeente Nissewaard.

Hieronder een verslag van Annette van Grondelle, bestuurslid Stichting Bomenridders Spijkenisse, van het vooroverleg met Stichting De Bomenridders Rotterdam en Provincie Zui-Holland op 9 februari in de Boekenberg van Spijkenisse.

annette van grondelle bomenridder nissewaard

Annette van Grondelle, bestuurslid Bomenridders Nissewaard

“Zo togen wij, Angelique Bolk en ik, maandagavond naar de Boekenberg om te vergaderen met mensen van de Provincie. Ook waren er Bomenridders uit Rotterdam gekomen om ons te steunen. Voorzitster Isolde van Overbeek en jurist Jaap van Oostendorp. Daar waren wij heel blij mee en niet onterecht. Isolde met een enorme feitenkennis en Jaap een oude, beetje gebogen man, in een bos misstaat hij niet, met enorm veel kennis en een scherp verstand.

De mensen van de Provincie waren zeker niet onaardig en wilden ons graag aanhoren. Zij brengen het dan ook weer verder en dan moeten wij afwachten wat er gaat gebeuren. Beslissen en beloven konden deze twee mensen ook niet.

Verkeersfeiten

Jaap had het snel door en maakt plannen om het hogerop te zoeken bij de echt verantwoordelijken. Hij wilde cijfers zien over het aantal ongelukken waarbij bomen betrokken waren. Dat waren er 15 op de duizend, de rest komt door alcohol, te hard rijden bellen enz. En soms heb je dingen niet in de hand. En hoeveel ongelukken op de Groene Kruisweg met bomen? Niet één!

Waarom willen jullie dan ons belastinggeld er aan spenderen? Eerst zijn wegen rechter gemaakt zodat auto’s sneller kunnen rijden, om vervolgens hier en daar weer drempels te leggen om het hard rijden tegen te gaan. En nu bomen weg om de weg veiliger te maken, zodat er weer harder gereden kan worden. Is dat geen geld verspillen en niet heel jammer van die bomen? “Ja, ja, dat wel”, antwoordde de mensen van de Provincie.

Zwartewaal

Het gemeentebestuur van Brielle gaf toestemming, op een aantal bomen na die door de kapvergunning beschermd zijn. De inwoners van Zwartewaal hadden al eerder met dunning te maken en hebben geluidsoverlast. Met de kap van de bomen neemt die alleen toe. Een van de voordelen van bomen is dat ze naast fijnstof ook geluid tegenhouden. Om de inwoners van Zwartewaal enigszins tegemoet te komen biedt de Provincie ze een geluidsdam met beplanting aan. Leuk om langs te rijden. De zoveelste karakteristieke provinciale weg die moet veranderen in een “snelweg”.

Compensatie op kroonoppervlakte

Voor de bomen die gekapt worden is wel compensatie in de omgeving. Er worden nieuwe bomen geplant, maar dat zijn kleine dunnetjes. Veel fijnstof wordt niet meer opgevangen en veel minder zuurstof geproduceerd. Wij gaan dus niet akkoord. Het gaat niet om het aantal stammen, maar om de kroonoppervlakte. De blaadjes verrichten alle productie waar de mens zoveel baat bij heeft.

Verkeersrichtlijnen

Isolde had contact met Brussel om te informeren in hoeverre de obstakelvrije zone een Europese richtlijn is. In Brussel was men niet bekend met dergelijke richtlijnen. Het lijkt een daarmee een Hollandse hobby, ook al staat Nederland in de top vijf van veilige verkeerslanden met de minst dodelijke ongelukken.

Kapitaalvernietiging

Het rooien van 270 volwassen bomen is een kapitaalvernietiging van honderdduizenden euro’s. Beter en voordeliger zijn flitspalen en/of trajectmeters, dan blijft iedereen wel binnen de toegestane snelheid.

Gefaseerde aanpak

Mocht er toch en persé gesnoeid worden dan willen de Bomenridders dat dit gefaseerd gaat. Dus een paar oude bomen weg en nieuwe op de plaats buiten die 4,5 meter obstakelvrije zone. Daarbij is de kroonoppervlakte van de bomen die gekapt worden bepalend voor herplant of de stamdikte. En niet, herplant in de vorm van 1 voor 1 en verder kijken we niet.”