De Provincie, stadsregio Rotterdam en De Verkeersonderneming zijn bereid om 1.350.000 euro te financieren in een kwalitatieve fietsverbinding naar de Hartelbrug. De W. Churchillaan en de Voorweg zijn toe aan herstraten en lenen zich uitstekend om in aanmerking te komen voor de financiering van een fietsverbinding. De gemeente Spijkenisse hoeft slechts 880.000 euro bij te leggen voor de hoognodige herstraat. Daar moeten wel alle bomen in de W. Churchillaan en de Voorweg voor wijken.

bomenkap W. Churchillaan Spijkenisse

 

De Bomenridders hebben de situatie ter plaatse bekeken. Aan de hand van de bladgroei van de essen aan de W. Churchillaan kun je opmaken dat ze het niet meer zo goed doen. Hier en daar heeft de gemeente er al een aantal weggehaald. De populieren en de abelen vanaf de kruising met de Frans Halsstraat daarentegen doen het nog prima. De Bomenridders zijn van mening dat deze bomen vanwege hun grootte in kroonoppervlakte van dermate groot belang zijn als buffer voor de industrie aan de overkant van de Hartel, onder andere door het opvangen van fijnstof, dat er de nodige moeite moet worden gedaan om deze te behouden.

 

De populieren staan aan de kant van de tennisvereniging. Deze bomen zouden moeten wijken voor een kwalitatieve fietsverbinding. Alleen, de kwalitatieve fietsverbinding houdt nog voor de ingang van de tennisvereniging op. De fietsverbinding gaat vanaf daar over in twee fietsstroken aan weerszijde van de weg en behoudt geenszins  haar kwalitatieve vorm richting de Hartelbrug. In dat geval kan de kwalitatieve fietsverbinding – wat de Bomenridders betreft – al na de Frans Halsstraat ophouden en overgaan in twee fietsstroken aan weerszijden, waardoor de populieren behouden blijven.

bomenkap-spijkenisse

 

De abelen, een van de weinige bomen in Spijkenisse met een diameter van 70 cm en hoger en daarom kapvergunningsplichtig, zouden moeten wijken voor een paar parkeerplaatsen. Wij zijn van mening dat de ecologische en economische waarde van deze bomen gezien hun locatie, als buffer voor de direct tegenoverliggende industrie, van evident meerwaarde is dan de vijf- of zes parkeerplaatsen.

Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen ten aanzien van onze zienswijze, laat u dan een reactie achter.