Duidelijk protocol ontbreekt

Op grote schaal wordt de kapvergunningsprocedure in veel gemeenten aangepast. Veelal op basis van een Groene kaart model. In het Groene kaart model worden de bomen benoemd die worden beschermd voor het vrijgeven van de kapvergunningsprocedure. Gemeente Spijkenisse voorziet niet in een Groene kaart model. Zo ook heeft gemeente Spijkenisse geen Boomverordening. Gemeente Spijkenisse heeft een...
lees verder

Wat er werkelijk verandert

Waar maken de Bomenridder zich zo druk om? Normaal worden voorstellen met een dergelijke impact als het vellen van houtopstanden, kappen van bomen, besproken in daarvoor bestemde raadscommissies. De volksvertegenwoordiging in de gemeenteraad komt voor de belangen van haar inwoners, kiezers, op. Het is haar primaire taak om de belangen van haar inwoners te toetsen aan de voorstellen van het...
lees verder

“Er verandert niets!”

Onzin reageert de Wethouder op de vragen van vertegenwoordigers van Stichting Bomenridders Spijkenisse en de Milieugroep. “We blijven gewoon werken volgens ons Bomenbeleidsplan”. Het Bomenbeleidsplan is van september 2006 en voorziet niet in een regeling voor kapvergunningsvrije bomen. Zo is er ruim zes jaar verstreken en nog steeds is er geen Boomverordening? Het lijkt er op dat het...
lees verder

98% van de bomen vogelvrij?

De Algemene Plaatselijke Verordenings is aangepast. 98% van de bomen in Spijkenisse worden daarmee kapvergunningsvrij. En passant wordt er zonder reden van opgave gecommuniceerd dat gemeentelijke bomen met een diameter tot 70 cm vergunningsvrij worden gesteld. De gemeente zegt direct omwonenden, zonder te definiƫren wat er onder direct omwonenden wordt verstaan (50 meter van de boom, 100 meter...
lees verder